Ubezpieczenie - Politechnika Lubelska - rekrutacja cudzoziemców

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ubezpieczenie

Osoby, które ukończyły 18 lat po zameldowaniu się w Lublinie oraz otrzymaniu indeksu Politechniki Lubelskiej, mogą zawrzeć w Lubelskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz-lublin.pl) dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne na wypadek choroby, pobytu w szpitalu czy następstw nieszczęśliwych wypadków (koszt ok. 50 PLN miesięcznie).

Aby dokonać ubezpieczenia należy:

  • zameldować się w Lublinie (ul. Wieniawska 14 - Urząd Miasta), wcześniej pobierając ankietę u kierownika akademika,

  • odebrać zaświadczenie z Dziekanatu poświadczające bycie studentem Politechniki Lubelskiej,

  • odebrać ubezpieczenie w NFZ - ul. Koryzonowej 2D, pok. 14


Osoby, które NIE ukończyły 18 lat
, do czasu ukończenia 18 lat, mogą zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne na wypadek choroby, pobytu w szpitalu, czy następ nieszczęśliwych wypadków w PZU Życie (www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie) (koszt. ok. 40 PLN miesięcznie). Ubezpieczenie obejmuje koszty do 20 000 PLN. Szczegółowe informacje w Biurze Programu Partnerstwa Wschodniego.

 

Studiuj w Lublinie INSTAGRAM Facebook eduroam

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego