Badania lekarskie - Politechnika Lubelska - rekrutacja cudzoziemców

Idź do spisu treści

Menu główne:

Badania lekarskie

Przypominamy, że wszyscy kandydaci na studia zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania (zał. 14).

Ponadto kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej są zobowiązani do przeprowadzenia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.
Badania muszą być wykonywane przez lekarza medycyny pracy, na podstawie skierowania wydanego przez Politechnikę Lubelską.

Kierunki studiów, na które jest wymagane orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania to:

 • Architektura

 • Budownictwo

 • Edukacja techniczno-informatyczna

 • Elektrotechnika

 • Inżynieria biomedyczna

 • Inżynieria materiałowa

 • Inżynieria środowiska

 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii

 • Inżynieria produkcji

 • Mechanika i budowa maszyn

 • Mechatronika

 • Ochrona środowiska

 • Transport

 • Zarządzenie i inżynieria produkcji


Osoby kierowane na badania powinny:

 • posiadać dokument stwierdzający tożsamość,

 • posiadać skierowanie na badania (wystawia Dziekanat),

 • jeżeli uczeń korzystał z leczenia szpitalnego lub poradni specjalistycznej należy przedstawić kartę informacyjną dotyczącą tego leczenia,

 • dodatkowe wyniki badań i okulary, jeśli nosi.


Wykaz placówek wykonujących badania na terenie Lubelszczyzny:
[ PNG ]

Za przeprowadzone badania i otrzymane zaświadczenie lekarskie kandydat na studia nie ponosi żadnych kosztów!

 

Studiuj w Lublinie INSTAGRAM Facebook eduroam

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego