Dokumenty - Politechnika Lubelska - rekrutacja cudzoziemców

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty

Wszystkie dokumenty niezbędne do rekrutacji na studia można wydrukować po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym www.kandydat.pollub.pl (system dostępny w okresie rekrutacji).

Wykaz dokumentów (komplet druków:
[ DOC ] [ PDF ]):
załącznik nr 1: ankieta osobowa;
załącznik nr 2:
świadectwo dojrzałości i dodatek. Dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement opatrzone apostille (szczegóły: www.apostille.in.ua) z tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub potwierdzeniem notarialnym;
załącznik nr 3:
podanie do JM Rektora  z prośbą o przyjęcie na studia;
załącznik nr 4:
oświadczenie o stopniu znajomości języka polskiego wraz z certyfikatem lub dokumentem potwierdzającym stopień znajomości języka polskiego na poziomie B2;
załącznik nr 5:
podanie do JM Rektora z prośbą o obniżenie opłaty za studia (podanie musi być dobrze umotywowane);
załącznik nr 6:
wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim;
załącznik nr 7:
podanie o przyjęcie na 4 tygodniowy intensywny kurs języka polskiego prowadzony w Politechnice Lubelskiej;
załącznik nr 8:
upoważnienie do reprezentowania i rozporządzania dokumentami (jeżeli nie składasz dokumentów osobiście);
załącznik nr 9:
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 PLN;
załącznik nr 10: 2 aktualne fotografie (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) + 1 w formie elektronicznej;

załącznik nr 11: zeskanowana strona paszportu zawierająca fotografie i dane osobowe;
załącznik nr 12:
zaświadczenie o składzie rodziny wraz z tłumaczeniem na język polski;
załącznik nr 13:
zaświadczenie o dochodach rodziców wraz z tłumaczeniem na język polski;
załącznik nr 14:
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania;
załącznik nr 15: wyrażenie zgody na kandydowanie na studia.

 

Studiuj w Lublinie INSTAGRAM Facebook eduroam

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego