Kierunki studiów - Politechnika Lubelska - rekrutacja cudzoziemców

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kierunki studiów

Politechnika Lubelska prowadzi studia w języku polskim, na następujących kierunkach studiów.

kierunek

wydział

stopień

Budownictwo

WBiA

I, II

Architektura

WBiA

I, II

Elektrotechnika

WEiI

I, II

Informatyka

WEiI

I, II

Inżynieria multimediów

WEiI

I

Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice

WEiI

I

Mechatronika

WM+WEiI

I, II

Inżynieria biomedyczna

WM+WEiI

I, II

Mechanika i budowa maszyn

WM

I, II

Transport

WM

I, II

Inżynieria produkcji

WM

I, II

Inżynieria materiałowa

WM

I, II

Zarządzanie i inżynieria produkcji

WM

I, II

Robotyzacja procesów wytwórczych

WM

I

Inżynieria środowiska

WIS

I, II

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

WIS

I

Matematyka

WPT

I, II

Edukacja techniczno-informatyczna

WPT

I, II

Inżynieria bezpieczeństwa

WPT

I

Inżynieria i analiza danych

WPT

I

Zarządzanie

WZ

I, II

Finanse i rachunkowość

WZ

I

Marketing i komunikacja rynkowa

WZ

I

Inżynieria logistyki

WZ

I


Oznaczenia:
WBiA - Wydział Budownictwa i Architektury
WEiI - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
WM - Wydział Mechaniczny
WIS - Wydział Inżynierii Środowiska
WZ - Wydział Zarządzania
WPT - Wydział Podstaw Techniki

Stopnie kształcenia:
I – studia inżynierskie (trwają 3,5
roku), a na kierunkach Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Marketing i komunikacja rynkowa - licencjackie (trwają 3 lata);
II – studia magisterskie trwają trzy semestry, a na kierunkach Zarządzanie, Matematyka - cztery semestry.

 

Studiuj w Lublinie INSTAGRAM Facebook eduroam

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego